Početna Prodaja Izdavanje Login Postavi Oglas Kontakt
Pravvila korišćenja

Pravila korišćenja www.nekretninehitno.com ("Nekretnine Hitno")

Da biste koristili sajt "Nekretnine Hitno", neophodno je da se složite sa uslovima korišćenja: Pravila i uslovi korišćenja "Nekretnine Hitno" sajta Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između: Tima "Nekretnine Hitno" i Svakog pojedinačnog korisnika internet sajta "Nekretnine Hitno". Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta "Nekretnine Hitno" na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova korišćenja. 1. Obaveze Ugovornih strana "Nekretnine Hitno" se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja "Nekretnine Hitno" sajta u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da "Nekretnine Hitno" prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja "Nekretnine Hitno", svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane "Nekretnine Hitno" sajta. 2. Pružalac usluga "Nekretnine Hitno", koji Korisnicima usluga pruža usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu. 3."Nekretnine Hitno" pruža usluge klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. 4. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga Za korišćenje usluga "Nekretnine Hitno" neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem "Nekretnine Hitno" tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na "Nekretnine Hitno", a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od "Nekretnine Hitno". Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar "Nekretnine Hitno" zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na "Nekretnine Hitno", po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na "Nekretnine Hitno". Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na "Nekretnine Hitno"), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom "Nekretnine Hitno" radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama "Nekretnine Hitno", po mogućstvu i na Facebook stranici "Nekretnine Hitno", te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa "Nekretnine Hitno", uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio. 5. Ograničenja prilikom korišćenja "Nekretnine Hitno" Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja "Nekretnine Hitno" poštovati sledeća ograničenja: Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost. Dozvoljeno je samo postavljanje oglasa za nekretnine. 6. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na sajtu "Nekretnine Hitno" Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na "Nekretnine Hitno" poštovati sledeća ograničenja: Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa. Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba. Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa. Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl). Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa. Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja usluga "Nekretnine Hitno". Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana. Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama. 7. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar "Nekretnine Hitno" Registrovanim Korisnicima usluga, "Nekretnine Hitno" nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar "Nekretnine Hitno". Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja: Nije dozvoljeno koristiti "Nekretnine Hitno" za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga. Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača. Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na "Nekretnine Hitno" u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka. Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali. 8. Trgovina između Korisnika usluga "Nekretnine Hitno" ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga "Nekretnine Hitno" je na sopstveni rizik Korisnika usluga. "Nekretnine Hitno", neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine. 9. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na "Nekretnine Hitno" U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na "Nekretnine Hitno". Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. "Nekretnine Hitno" zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na "Nekretnine Hitno". 10. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane "Nekretnine Hitno" se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja "Nekretnine Hitno", svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. "Nekretnine Hitno" od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. "Nekretnine Hitno" može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na "Nekretnine Hitno" od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da postavi oglas na "Nekretnine Hitno". Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge "Nekretnine Hitno", kao što je komunikacija sa drugim Korisnicima usluga. U slučaju da Korisnik usluga želi da postavi oglas na "Nekretnine Hitno", po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije obavezan je da se identifikuje ličnim podacima, koji moraju biti tačni i ažurni. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom sajtu "Nekretnine Hitno". "Nekretnine Hitno" ne odgovara za tačnost podataka koje su na "Nekretnine Hitno" unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka. 11. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno" Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno", nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija sajta "Nekretnine Hitno" najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge sajta "Nekretnine Hitno". Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti ili otežavanja rada sajta "Nekretnine Hitno". 12. Isključenje odgovornosti "Nekretnine Hitno" isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije: U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt "Nekretnine Hitno" nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar sajta "Nekretnine Hitno". U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt "Nekretnine Hitno" nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na sajtu "Nekretnine Hitno". U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt "Nekretnine Hitno" nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima. U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt "Nekretnine Hitno" nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga. 13. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da sajt "Nekretnine Hitno" nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima sajt "Nekretnine Hitno" ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Sajt "Nekretnine Hitno" zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem. 14. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske Za kontakt sa korisničkim timom sajta "Nekretnine Hitno" korisnici se upućuju na kontakt formu. Kada sajt "Nekretnine Hitno" otvaraju sa računara, korisnici kontakt formu mogu pronaći na vrhu sajta "Nekretnine Hitno". Odgovor administratora ili korisničkog tima sajta "Nekretnine Hitno" ne mora da odražava stanovište sajta "Nekretnine Hitno", pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima sajta "Nekretnine Hitno" sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole sajta "Nekretnine Hitno" ili njegovog ovlašćenog lica. 15. Zaštita privatnosti Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane sajta "Nekretnine Hitno" se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno", svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. 16. Izmene ovih Pravila i uslova Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, sajt "Nekretnine Hitno" zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje sajta "Nekretnine Hitno", te da uskrati pristup sajta "Nekretnine Hitno" korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove. Tim sajta "Nekretnine Hitno"
Početna Prodaja Izdavanje RegistracijaKontakt Agencije Postavi Oglas
Pomoć FAQ Cenovnik O nama Kontaktirajte nas Pravila Korišćenja Pravila Privatnosti
Unesite vašu email adresu za našu mailing listu, da bi ste dobijali informacije o najnovijim oglasima
Copyright © NEKRETNINE HITNO Oglašavanje nekretnina 2022 | Pravila Korišćenja | Pravila Privatnosti | RSS