Početna Prodaja Izdavanje Login Postavi Oglas Kontakt
Pravila Privatnosti

Polisa o poštovanju privatnosti za www.nekretninehitno.com ("Nekretnine Hitno")

Kada koristite sajt "Nekretnine Hitno", može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation). Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se. Na ovoj stranici saznaćete: Koje tipove ličnih podataka prikupljamo U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke Kako koristimo Vaše lične podatke U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima Šta se dešava u slučaju promene ove polise Koje tipove ličnih podataka prikupljamo Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta "Nekretnine Hitno", kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje sajta "Nekretnine Hitno", prikupljamo tri osnovna tipa podataka. Podaci koje nam direktno ostavite Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na sajtu "Nekretnine Hitno" i kada postavljate oglas na sajtu "Nekretnine Hitno". Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, te opisa i fotografija predmeta koji želite da prodate. Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem sajta "Nekretnine Hitno" Podaci o načinu na koji koristite sajt "Nekretnine Hitno" Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve oglase postavili na sajtu "Nekretnine Hitno", koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa, koje ste oglase promovisali putem usluga za promocije oglasa, te koje ste druge korisnike sajta "Nekretnine Hitno" kontaktirali putem sistema za razmenu poruka unutar sajta "Nekretnine Hitno". Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar sajta "Nekretnine Hitno", kao i tekstualne konverzacije sa administracijom sajta "Nekretnine Hitno" realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali drugim korisnicima sajta "Nekretnine Hitno", podatke o korisnicima koje ste dodali u Adresar unutar sajta "Nekretnine Hitno", te podatke o oglasima koje ste dodali na listu oglasa koje pratite. Podaci o Vašim uređajima Tokom korišćenja sajta "Nekretnine Hitno", možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu "Nekretnine Hitno". Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate sajtu "Nekretnine Hitno". Podaci o Vašoj lokaciji Tokom korišćenja sajta "Nekretnine Hitno", možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona. Cookie-ji i druge slične tehnologije Kada pristupate sajtu "Nekretnine Hitno", možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje sajta "Nekretnine Hitno" može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje sajta "Nekretnine Hitno". U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke sajtu "Nekretnine Hitno" Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno" (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa). Identifikacija korisnika Identifikacija korisnika sajta "Nekretnine Hitno" u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija sajta "Nekretnine Hitno", poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar sajta "Nekretnine Hitno". Dodatno, kada postavljate oglas na sajta "Nekretnine Hitno", prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem sajta "Nekretnine Hitno" izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova. Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima) Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na sajtu "Nekretnine Hitno", na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja sajta "Nekretnine Hitno" i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju sajt "Nekretnine Hitno" nudi korisnicima. Da biste mogli da postavite oglas na sajtu "Nekretnine Hitno", neophodno je prikupljanje identifikacionih podataka. Kako bi osnovna usluga koju sajt "Nekretnine Hitno" nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija sajta "Nekretnine Hitno", npr. postavljanja i pretrage oglasa, konverzacija sa drugim korisnicima putem sistema za razmenu poruka unutar sajta "Nekretnine Hitno", automatskog pamćenja lozinke za sajt "Nekretnine Hitno" korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, sajt "Nekretnine Hitno" prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika. Relizacija ponuda partnerskih kompanija sajta "Nekretnine Hitno" svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko sajta "Nekretnine Hitno" ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama. Profilisanje korisnika Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, sajt "Nekretnine Hitno" prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem sajta "Nekretnine Hitno", primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na sajtu "Nekretnine Hitno" korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame. Kako koristimo Vaše lične podatke sajta "Nekretnine Hitno" podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti. Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko sajta "Nekretnine Hitno" nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom sajta "Nekretnine Hitno" koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti. Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar sajta "Nekretnine Hitno" nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem sajta "Nekretnine Hitno", da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu. U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno", može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru. Vaše lične podatke sajt "Nekretnine Hitno" čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. sajta "Nekretnine Hitno" kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme. Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno". Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik sajta "Nekretnine Hitno", odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja. Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, sajta "Nekretnine Hitno" će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima sajta "Nekretnine Hitno" može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima: Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije. Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa. Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno". Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja sajta "Nekretnine Hitno" prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje sajt "Nekretnine Hitno" nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa sajta "Nekretnine Hitno" i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti: Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera sajta "Nekretnine Hitno". Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta. Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima. U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na sajtu "Nekretnine Hitno" (ova polisa). U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja. U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Ukoliko ste registrovani korisnik sajta "Nekretnine Hitno", pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moj profil” koja se nalazi u “Moj "Nekretnine Hitno"” meniju na sajta "Nekretnine Hitno", da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj korisnički nalog sajta "Nekretnine Hitno". Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem opcije “Kontakt” koja se nalazi u meniju na sajtu "Nekretnine Hitno". Rukovalac Vašim podacima je tim sajta "Nekretnine Hitno", možete ga kontaktirati putem kontakt forme na sajtu "Nekretnine Hitno". Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na sajtu "Nekretnine Hitno", kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko kontakt forme. Kada sajt "Nekretnine Hitno" otvarate sa računara, kontakt formu uvek možete pronaći na vrhu strane u meniju. Šta se dešava u slučaju promene ove polise Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, sajt "Nekretnine Hitno" će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja sajta "Nekretnine Hitno". U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi. Pravo na informaciju Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite Vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa Vašim privatnim podacima, molimo Vas da nas kontaktirate.
Početna Prodaja Izdavanje RegistracijaKontakt Agencije Postavi Oglas
Pomoć FAQ Cenovnik O nama Kontaktirajte nas Pravila Korišćenja Pravila Privatnosti
Unesite vašu email adresu za našu mailing listu, da bi ste dobijali informacije o najnovijim oglasima
Copyright © NEKRETNINE HITNO Oglašavanje nekretnina 2022 | Pravila Korišćenja | Pravila Privatnosti | RSS